ثبت آگهی|درج آگهی|آگهی رایگان - اسيلوسکوپ, سيگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالايزر, نت ورک آنالايزر
نیازمندی صفحه اصلی مناطق تعرفه درج آگهی آرشیو مقررات درباره ما تماس با ما ورود برای درج آگهی ثبت نام کنید
دسته بندی
 


اسيلوسکوپ, سيگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالايزر, نت ورک آنالايزر
فروش اسيلوسکوپ آنالوگ, فروش اسيلوسکوپ ديجيتال, Osciloscope ,

انواع اسيلوسکوپ هاي ديجيتال از کمپاني هاي: گودويل تايوان, GW instek تايوان، ريگول چين, RIGOL چين، هامگ , HAMEGآلمان،تکتروني*****, Tektronix امريکا، اجيلنت, Agilent

اسيلوسکوپ DS-1022C ، رنج فرکانسي 25مگاهرتز، 2 کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1022CD،رنج فرکانسي 25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1042CD ،رنج فرکانسي 40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1052E ،رنج فرکانسي 40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1062CD ،رنج فرکانسي 60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1064B ،رنج فرکانسي 60 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1062CA ،رنج فرکانسي 60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1102E ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1104B ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1204B ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1102CA ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1202CA ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1302CA ،رنج فرکانسي300 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1022 ،رنج فرکانسي25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-5152 M ،رنج فرکانسي150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1042،رنج فرکانسي40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1062 ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1102 ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2062 ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2064 ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2102 ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2104 ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2102 ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2104 ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2204 ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-1002B ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-1012B ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2002B ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2012B ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2014B ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2022B ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2024B ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ HMO-3522 ،رنج فرکانسي350 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ HMO-3524،رنج فرکانسي350 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1052D ،رنج فرکانسي50 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1062A ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1102D ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، لاجيک آنالايزر

اسيلوسکوپ GDS-1102A ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، SD Card

اسيلوسکوپ GDS-1152A ،رنج فرکانسي150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، FFT و FFT RMS

اسيلوسکوپ DS-5152 MA ،رنج فرکانسي150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1022CD،رنج فرکانسي25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-122 ،اسيلوسکوپ دستي

انواع اسيلوسکوپ هاي آنالوگ از کمپاني هاي: گودويل, GW instek تايوان،ماتري*****, Matrixچين،مگاتک, Megatek تايوان, پروتک, Protek کره, پينتک, Pintek , اسکورت, Scort , هامگ, Hameg

اسيلوسکوپ EAS-400 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40 مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-355 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40 مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ, FS-404 اسيلوسکوپ آنالوگ ،رنج فرکانسي40 مگاهرتز، 2کانال ، فانکشن

اسيلوسکوپ GOS-652G , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي50مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-653G , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي50مگاهرتز، 2کانال، Delay

اسيلوسکوپ PS-600 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي60مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-605 ،رنج فرکانسي60مگاهرتز، 2کانال، Delay

اسيلوسکوپ PS-1000 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي100مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-1005 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي100مگاهرتز، 2کانال، Delay

اسيلوسکوپ HM-1500-2 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي150مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-6112 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي100مگاهرتز، 2کانال، Delay، Cursor

اسيلوسکوپ GOS-6103C , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي100مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر

اسيلوسکوپ GOS-6200 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي200مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر

اسيلوسکوپ HM-2005-2 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي200مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر

اسيلوسکوپ HM-400 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40مگاهرتز، 2کانال، Autoset

اسيلوسکوپ HM-504-2 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي50مگاهرتز، 2کانال، فرکانس متر ،Delay

اسيلوسکوپ MOS-620CH , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-630FC , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي30مگاهرتز، 2کانال،فرکانس متر

اسيلوسکوپ EAS-600 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي60مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ , MS-200 اسيلوسکوپ آانالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-635G , اسيلوسکوپ آنالوگ ،رنج فرکانسي30مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ 6502A , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ MOS-640 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-620 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ EAS-200 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-350 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-205 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-300 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي30مگاهرتز، 2کانال
اسيلوسکوپ آنالوگ , اسيلوسکوپ ديجيتال, Osciloscope , اسپکتروم آنالايزر, Spectrum Analyzer , سيگنال ژنراتور, Signal Generator , فانکشن ژنراتور, Function Generator , منبع تغذيه دوبل تراکينگ , منبع تغذيه,پاورساپلاي, فرکانس متر , کانتر, تستر ولتاژ , برنامه ريز آي سي –جعبه ابزار-تستر گاز سنجش توالي فاز, RSTتستر, پراپهاي هاي ولتاژ, خازن سنج, اسيلوسکوپ دستي, اسيلوسکوپ پرتابل, اسيلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 70مگاهرتز, اسيلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 200 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2کاناله, اسيلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسيلوسکوپ, کارت اسکوپ, منبع تغذيه سوئيچينگ, منبع تغذيه قابل برنامه ريزي, منع تغذيه دوبل, اسيلوسکوپ دستي 20مگا هرتز, سوئيپ فانکشن ژنراتور, لاجيک آنالايزر , اسپکتروم آنالايزر, نت ورک آنالايزر , اسيلوسکوپ با صفحه لمسي, اسيلوسکوپ با صفحه تاچ اسکرين, سيگنال ژنراتور, سيگنال آنالايزر,شرکت صائن, کمپاني OWONلطفا"جهت *****ب اطلاعات بيشتر به سايت ذيل مراجعه نمائيد
WWW.SAENCO.COM

تلفن تماس:021-88936611
همراه: 09124801951
09127095694
آدرس: تهران-بلوار کريم خان زند- خيابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

name عنوان آگهی : اسيلوسکوپ, سيگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالايزر, نت ورک آنالايزر
name نام آگهی دهنده :
tell شماره تماس : 021-88936611 09124801951-09127095694
state موقعیت : ایران
address آدرس : تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول
email ایمیل : email
price قیمت : www.saen.ir
date تاریخ ثبت : 1395‬ ‪مرداد‬ ‪21‬
date تاریخ انقضا : 1399‬ ‪شهریور‬ ‪20‬‬
price کلمات کلیدی : اسیلوسکوپ آنالوگ, اسیلوسکوپ دیجیتال, Osciloscope, اسپکتروم آنالایزر, Spectrum Analyzer, سیگنال ژنراتور, Signal Generator, فانکشن ژنراتور, Function Generator, منبع تغذیه دوبل تراکینگ, منبع تغذیه, پاورساپلای, فرکانس متر, کانتر, تستر ولتاژ, برنامه ریز آی سی –جعبه ابزار-تستر گاز سنجش توالی فاز, RSTتستر, پراپهای های ولتاژ, خازن سنج, اسیلوسکوپ دستی, اسیلوسکوپ پرتابل, اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 70مگاهرتز, اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ, کارت اسکوپ, منبع تغذیه سوئیچینگ, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منع تغذیه دوبل, اسیلوسکوپ دستی 20مگا هرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور, لاجیک آنالایزر, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر, اسیلوسکوپ با صفحه لمسی, اسیلوسکوپ با صفحه تاچ اسکرین, سیگنال ژنراتور, سیگنال آنالایزر, شرکت صائن, کمپانی OWON,
» آگهی های مرتبط:
» سایر آگهی های این کاربر:

مسئولیت محتوای آگهی ها با آگهی دهنده است واین سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد.

امروز، ‪سه شنبه
23 مهر 1398
جستجو در سایت :


نمایش تبلیغات روی نقشه
   آمار سایت :
امروز : 1605
دیروز : 1798
هفته گذشته : 13260
ماه : 66139
کل بازدید : 2558420
کاربران آنلاین : 7
ورودی گوگل : 1590
rss