نمایش تبلیغات روی نقشهامروز : 1780
دیروز : 1629
هفته گذشته : 16354
ماه : 98159
کل بازدید : 3154488
کاربران آنلاین : 8
ورودی گوگل : 1607

rss


اسيلوسکوپ, سيگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالايزر, نت ورک آنالايزر
فروش اسيلوسکوپ آنالوگ, فروش اسيلوسکوپ ديجيتال, Osciloscope ,

انواع اسيلوسکوپ هاي ديجيتال از کمپاني هاي: گودويل تايوان, GW instek تايوان، ريگول چين, RIGOL چين، هامگ , HAMEGآلمان،تکتروني*****, Tektronix امريکا، اجيلنت, Agilent

اسيلوسکوپ DS-1022C ، رنج فرکانسي 25مگاهرتز، 2 کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1022CD،رنج فرکانسي 25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1042CD ،رنج فرکانسي 40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1052E ،رنج فرکانسي 40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1062CD ،رنج فرکانسي 60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1064B ،رنج فرکانسي 60 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1062CA ،رنج فرکانسي 60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1102E ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1104B ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1204B ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1102CA ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1202CA ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1302CA ،رنج فرکانسي300 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1022 ،رنج فرکانسي25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-5152 M ،رنج فرکانسي150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1042،رنج فرکانسي40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1062 ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1102 ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2062 ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2064 ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2102 ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2104 ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2102 ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2104 ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-2204 ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-1002B ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-1012B ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2002B ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2012B ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2014B ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2022B ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ TDS-2024B ،رنج فرکانسي200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ HMO-3522 ،رنج فرکانسي350 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ HMO-3524،رنج فرکانسي350 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1052D ،رنج فرکانسي50 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-1062A ،رنج فرکانسي60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1102D ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، لاجيک آنالايزر

اسيلوسکوپ GDS-1102A ،رنج فرکانسي100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، SD Card

اسيلوسکوپ GDS-1152A ،رنج فرکانسي150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، FFT و FFT RMS

اسيلوسکوپ DS-5152 MA ،رنج فرکانسي150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ DS-1022CD،رنج فرکانسي25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار

اسيلوسکوپ GDS-122 ،اسيلوسکوپ دستي

انواع اسيلوسکوپ هاي آنالوگ از کمپاني هاي: گودويل, GW instek تايوان،ماتري*****, Matrixچين،مگاتک, Megatek تايوان, پروتک, Protek کره, پينتک, Pintek , اسکورت, Scort , هامگ, Hameg

اسيلوسکوپ EAS-400 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40 مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-355 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40 مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ, FS-404 اسيلوسکوپ آنالوگ ،رنج فرکانسي40 مگاهرتز، 2کانال ، فانکشن

اسيلوسکوپ GOS-652G , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي50مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-653G , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي50مگاهرتز، 2کانال، Delay

اسيلوسکوپ PS-600 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي60مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-605 ،رنج فرکانسي60مگاهرتز، 2کانال، Delay

اسيلوسکوپ PS-1000 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي100مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-1005 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي100مگاهرتز، 2کانال، Delay

اسيلوسکوپ HM-1500-2 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي150مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-6112 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي100مگاهرتز، 2کانال، Delay، Cursor

اسيلوسکوپ GOS-6103C , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي100مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر

اسيلوسکوپ GOS-6200 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي200مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر

اسيلوسکوپ HM-2005-2 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي200مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر

اسيلوسکوپ HM-400 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40مگاهرتز، 2کانال، Autoset

اسيلوسکوپ HM-504-2 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي50مگاهرتز، 2کانال، فرکانس متر ،Delay

اسيلوسکوپ MOS-620CH , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-630FC , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي30مگاهرتز، 2کانال،فرکانس متر

اسيلوسکوپ EAS-600 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي60مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ , MS-200 اسيلوسکوپ آانالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-635G , اسيلوسکوپ آنالوگ ،رنج فرکانسي30مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ 6502A , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ MOS-640 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ GOS-620 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ EAS-200 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-350 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي40مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-205 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي20مگاهرتز، 2کانال

اسيلوسکوپ PS-300 , اسيلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسي30مگاهرتز، 2کانال
اسيلوسکوپ آنالوگ , اسيلوسکوپ ديجيتال, Osciloscope , اسپکتروم آنالايزر, Spectrum Analyzer , سيگنال ژنراتور, Signal Generator , فانکشن ژنراتور, Function Generator , منبع تغذيه دوبل تراکينگ , منبع تغذيه,پاورساپلاي, فرکانس متر , کانتر, تستر ولتاژ , برنامه ريز آي سي –جعبه ابزار-تستر گاز سنجش توالي فاز, RSTتستر, پراپهاي هاي ولتاژ, خازن سنج, اسيلوسکوپ دستي, اسيلوسکوپ پرتابل, اسيلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 70مگاهرتز, اسيلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 200 مگاهرتز, اسيلوسکوپ 2کاناله, اسيلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسيلوسکوپ, کارت اسکوپ, منبع تغذيه سوئيچينگ, منبع تغذيه قابل برنامه ريزي, منع تغذيه دوبل, اسيلوسکوپ دستي 20مگا هرتز, سوئيپ فانکشن ژنراتور, لاجيک آنالايزر , اسپکتروم آنالايزر, نت ورک آنالايزر , اسيلوسکوپ با صفحه لمسي, اسيلوسکوپ با صفحه تاچ اسکرين, سيگنال ژنراتور, سيگنال آنالايزر,شرکت صائن, کمپاني OWONلطفا"جهت *****ب اطلاعات بيشتر به سايت ذيل مراجعه نمائيد
WWW.SAENCO.COM

تلفن تماس:021-88936611
همراه: 09124801951
09127095694
آدرس: تهران-بلوار کريم خان زند- خيابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

نام آگهی دهنده :
شماره تماس : 021-88936611 09124801951-09127095694
موقعیت : ایران
آدرس : تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول
ایمیل :
قیمت : www.saen.ir
تاریخ ثبت : 1395‬ ‪مرداد‬ ‪21‬
تاریخ انقضا : 1399‬ ‪شهریور‬ ‪20‬‬
کلمات کلیدی : اسیلوسکوپ آنالوگ, اسیلوسکوپ دیجیتال, Osciloscope, اسپکتروم آنالایزر, Spectrum Analyzer, سیگنال ژنراتور, Signal Generator, فانکشن ژنراتور, Function Generator, منبع تغذیه دوبل تراکینگ, منبع تغذیه, پاورساپلای, فرکانس متر, کانتر, تستر ولتاژ, برنامه ریز آی سی –جعبه ابزار-تستر گاز سنجش توالی فاز, RSTتستر, پراپهای های ولتاژ, خازن سنج, اسیلوسکوپ دستی, اسیلوسکوپ پرتابل, اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 70مگاهرتز, اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ, کارت اسکوپ, منبع تغذیه سوئیچینگ, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منع تغذیه دوبل, اسیلوسکوپ دستی 20مگا هرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور, لاجیک آنالایزر, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر, اسیلوسکوپ با صفحه لمسی, اسیلوسکوپ با صفحه تاچ اسکرین, سیگنال ژنراتور, سیگنال آنالایزر, شرکت صائن, کمپانی OWON,
   
بازدید : 322
سایر آگهی های این آگهی دهنده:
    » مولتي متر ديجيتال دستي, مولتيمتر, آوومتر, سر ...
    » اسيلوسکوپ ديجيتال 12 بيتي دوکانال سري XDS , کمپ ...
    » دستگاه سنجش کيفيت هوا,سنجش آلودگي هوا, مدلTES- ...
    » کلمپ آمپرمتر قابل انعطاف, آمپرمتر فل*****ي بل , ...
    » پاورآنالايزر گرافيکي , پاورآنالايزر هارمون ...
    » کلوين متر, طول موج نور, Chroma متر , اندازه گيري ...
    » درخشندگي سنج, لومينانس متر, لوميننس متر
    » پاورآنالايزرگرافيكي PROVA 6200 , پاورآنالايزر PR ...
    » پاور آنالايزر سه فاز, پاورآنالايزر,مدل TES-3600 ...
    » پاورآنالايزر هارمونيک, هارمونيک آنالايزر, پ ...
    » مولتيمتر 2کاناله,مولتي متر2کاناله,مولتي متر ...
    » وات متر کلمپي , کلمپ متر, آمپرمتر, AC/DC
    » پارتيکل کانتر ,پارتيکل سنج, پارتيکل سايزر, ک ...
    » صداسنج آناليزوردار,آنالايزرصدا, آناليزور ص ...
    » سيستم شبيه ساز نور خورشيد, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپ ...
    » PHمتر, اسيدسنج, ECمتر, کنداکتيويمتر, TDSمتر, سخت ...
    » کلمپ جريان ,کلمپ آمپر متر , کلمپ متر, آمپرمتر ...
    » ترمو رطوبت سنج محيطي ,رطوبت سنج, هيدرومتر, دم ...
    » WBGT متر ,استرس سنج گرمائي, استرس سنج محيطي
    » ميلي آمپر متر کلمپي, ميلي آمپرمتر, کلمپ ميلي ...
    » دور سنج ليزري , دور سنج ,تاکومتر, دورسنج مکان ...
    » تستر باطري,باتري تستر, باطري تستر, تسترباتري
    » دوزيمتر صدا, نويزدوزيمتر, دزيمترصدا, نويزدز ...
    » منبع تغذيه, منبع تغذيه سوئيچينگ, منبع تغذيه ...
    » مولتي کاليبراتور, کاليبراتوردما, کاليبراتو ...
    » co آنالايزر co2, آنالايزر, COمتر, CO2متر
    » آناليزور رنگ, کالرمتر, تستررنگ, RGBمتر, color meter
    » ديتا لاگر 8 كاناله , ترمو متر ديتا لاگر 4 کانا ...
    » تستر عايق,ميگر, ميگر ديجيتال, تسترمقاومت عا ...
    » ارت تستر, ارت سنج, تسترمقاومت زمين, گراند تست ...
    » ميلي اهم متر , ميکرو اهم متر
    » مولتي متر,مولتيمتر دستي, LCR متر ,آوومتر, ولت م ...
    » دستگاه اندازه گيري امواج الکتريکي, RF تستر, ن ...
    » گوس متر, تسلا متر, تسترميدان مغناطيسي, EMFتستر
    » فلو***** متر, لومن متر ,لومينانس متر, لومينو مت ...
    » صداسنج ,صوت سنج, دسيبل سنج, Sound Level Meter
    » نورسنج,لايت متر,لو***** متر, Light Meter
    » ترمومترليزري ,دما سنج ليزري,ترمومترتماسي, پ ...
    » سولارمتر, سولارپاورمتر,پيرانومتر,سولارپاور ...
    » نورسنج، ديتالاگردما و رطوبت, مخصوص گلخانه ه ...

آگهی های مرتبط با این آگهی:


مسئولیت محتوای آگهی ها با آگهی دهنده است واین سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد.

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به ثبت آگهی|درج آگهی|آگهی رایگان می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی